Terapia ręki


Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę jak ogromną rolę w codziennym funkcjonowaniu odgrywa... ręka. Ten niezwykle wyspecjalizowany narząd już od pierwszych miesięcy życia odgrywa kluczową rolę w sprawności każdego człowieka zarówno tego dużego jak i małego. Pomaga nie tylko w wykonywaniu skomplikowanych i precyzyjnych ruchów, jest to przede wszystkim narząd, dzięki któremu badamy otaczający nas świat, poznajemy go, oraz komunikujemy się z nim. Ponadto rozwój kory mózgowej, czyni nasze ręce i dłonie czymś niezwykle wyjątkowym i fascynującym. Dzięki niemu jesteśmy w stanie zapoczątkować ruch, kontrolować jego trwanie oraz płynnie go zakończyć. Dzięki rękom możemy realizować polecenia mózgu, pisać, rysować, rzucać, chwytać. Dziecko nieradzące sobie z prostymi czynnościami takimi jak: wiązanie butów, właściwe trzymanie łyżki czy wypełnianie konturów rysunku, ma zwykle niższą samoocenę i pewność siebie niż dzieci, które tego typu problemów nie mają.

Ponadto niewiele osób wie, jak ważna jest sprawność rąk w rozwoju mowy. Stymulacja dłoni pobudza bezpośrednio ośrodek w mózgu odpowiedzialny za dłonie, a pośrednio ośrodek ruchowy mowy. Zależność ta wpływa na konieczność pracy nad sprawnością kończyn górnych u dzieci u których występują trudności z mową.

Obecnie coraz więcej uczniów klas nauczania początkowego jak też i starszych ma problemy z opanowaniem kaligraficznego pisma. Dzieci te nie nadążają z przepisywaniem z tablicy, popełniają liczne błędy, piszą niewyraźnie, mylą linie, strony, piszą zbyt lekko lub zbyt mocno naciskając na kartkę.
Rodzicu!
Jeśli zauważasz, że Twoje dziecko w klasie 1, 2 i wyżej pomimo wystarczającej ilości ćwiczeń w szkole i w domu nie radzi sobie z pisaniem, być może ma niewystarczająco usprawnioną rękę.
To dla takich dzieci przeznaczona jest terapia ręki.
TERAPIA RĘKI KIEROWANA JEST DO DZIECI:
  • mających trudności z wykonywaniem codziennych czynności manualnych lub niechętnie je podejmujących;
  • które mimo odpowiedniego wieku nie potrafią wykonywać czynności samoobsługowych np. samodzielnie ubrać się, zawiązać butów, założyć spodni itp.
  • wykazujących obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej;
  • mających problemy z koordynacją ruchów obu;
  • ma nieprawidłową postawę ciała;
  • ma zaburzoną koordynację wzrokowo-ruchową;
  • wykazuje problemy grafomotoryczne;
  • ma problemy ze skupianiem uwagi.


CELE TERAPII RĘKI

Indywidualna Terapia Ręki ma na celu usprawnianie kończyn górnych, a w szczególności dłoni i palców w taki sposób, by znacząco zwiększyć zakres umiejętności i sprawność kończyn, wpływając w ten sposób pozytywnie na całokształt rozwoju dziecka.

Prowadzimy także profilaktyczne zajęcia dla grup zorganizowanych - "SPRYTNE RĄCZKI"

Kontakt