O nas


Nasza działalność jest odpowiedzią na rosnące potrzeby dzieci i ich rodziców. Z naszych doświadczeń jako nauczycieli oraz terapeutów wynika, iż niejednokrotnie rodzice staja w obliczu problemów, z którymi sami nie są w stanie sobie poradzić. Nie wiedzą gdzie się udać by pomóc swojemu dziecku. Kochający rodzic zastanawia się dlaczego tak się dzieje, że pomimo olbrzymich wysiłków, dziecko nie może osiągnąć wyników oczekiwanych przez dorosłych.

Nas z kolei, zawsze zastanawiało z czego wynikają specyficzne zachowania dziecka i trudności w opanowaniu, najprostszych wydawać by się mogło, czynności i umiejętności. Dlatego z wielką pasją i zaangażowaniem poszukiwałyśmy sposobów by skutecznie pomagać dzieciakom w ich problemach. Doświadczenia zdobyte w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych pozwoliły nam określić i zrozumieć przeszkody w optymalnym funkcjonowaniu dzieci, młodzieży i dorosłych.

Naszą misją stało się wspieranie rozwoju dzieci tak, aby mogły zrealizować swój własny potencjał. Pragniemy by ich rozwój przebiegał harmonijnie, a dziecko było pogodne i szczęśliwe.

Naszym atutem jest wykwalifikowana kadra, która czerpała wiedzę od najlepszych specjalistów w kraju i pod ich czujnym okiem doskonaliła swoje umiejętności weryfikując wiedzę teoretyczną z codzienną praktyką terapeutyczną.

mgr Katarzyna Nowak

TERAPEUTA SI, TERAPEUTA BI, TERAPEUTA RĘKI

Studia wyższe na wydziale filologii polskiej zaczęłam z myślą o typowej karierze pedagogicznej. Jak większość studentów wydziałów pedagogicznych swoją przyszłość wiązałam z pracą w szkole, ucząc podstaw języka i literatury polskiej. Jednakże moje plany zmieniły się diametralnie kiedy poznałam Mateusza, chłopca którego potrzeby edukacyjne znacznie różniły sie od jego typowo rozwijających sie rówieśników. Spotkanie Mateusza uświadomiło mi jak niewiele ma do zaoferowania masowa placówka dzieciom, których potrzeby i poziom funkcjonowania odbiega od ogólnie przyjętej normy.

Osobiście wierzę, że każdy z nas zasługuje na najlepszą, dostępną edukację i opiekę. Dlatego też postanowiłam rozpocząć studia podyplomowe o kierunku oligofrenopedagogika. Decyzja ta na zawsze zmieniła moje życie osobiste i zawodowe, nadając mu nowe znaczenie. Dziś jednym z moich głównych celów zawodowych i osobistych jest poszukiwanie nowych, lepszych metod nauczania i terapii. Osobiste doświadczenia rodzicielskie pozwoliły mi zrozumieć, że każdy rodzic chciałby aby jego dziecko było szczęśliwe i jak najlepiej odnalazło się w otaczającym je świecie. Moim zadaniem jako terapeuty jest dawać to poczucie bezpieczeństwa i szczęście.
Spełnieniem moich marzeń było znalezienie pracy w szkole specjalnej, gdzie mogę się rozwijać i pomagać dzieciom z różnymi dysfunkcjami.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Szkolenie I stopnia w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej nt. Neurobiologiczne Podstawy Integracji Sensorycznej (Warszawa, PSTIS)
 • Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz I, cz II (Warszawa, Swietłana Masgutowa)
 • Bilateralna Integracja wg programu SHEILA DOBIE (Warszawa, Andy Dalziell, The Movement and Learning Centre, K. Rychetsky)
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa 1 r. ż - 6 r. ż, (Wrocław, dr Marita Gehrke)
 • Terapia Ręki (Warszawa, Z. Przyrowski)
 • Logopedia, terapia integracji sensorycznej (Warszawa, Bożena Odowska - Szlachcic)
 • Alternatywnie i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących (Łódź, Alina Smyczek)
 • Terapia integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem autystycznym (Warszawa, Z. Przyrowski )
 • Rozwijanie samodzielności dzieci z autyzmem – plany aktywności (Kraków, PSTB)
 • Terapia osób autystycznych (Kraków, PSTB)
 • Wczesna interwencja w autyzmie (Kraków, PSTB)
 • Planowanie, terapia i diagnoza w zakresie integracji sensorycznej II stopień (Warszawa, PSTIS)

mgr Justyna Pietruszka

TERAPEUTA SI, TERAPEUTA BI, TERAPEUTA JIAS, TERAPEUTA RĘKI

Rozpoczynając studia wiedziałam że moją przyszłość zawodową chcę związać z dziećmi. Praca z nimi zawsze dawała mi dużo radości i była odskocznią od codzienności. Dzieci uczą innego spojrzenia na świat, wszystko jest prostsze i bardziej kolorowe. Ukończyłam więc studia na wydziale Pedagogicznym. Ukończyłam także studia z zakresu oligofrenopedagogiki oraz zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Liczne staże, wolontariaty i praktyki zawodowe ukazały mi jednak nieco inną od akademickiej rzeczywistość pedagogiczną. Po raz kolejny szukałam tego właściwego kierunku i znalazłam go dzięki własnej córce. Z pojęciem integracji sensorycznej zetknęłam się po raz pierwszy, kiedy szukałam pomocy dla niej. Od tego czasu ta problematyka stała się moją pasją i cały czas pogłębiam wiedzę na jej temat. Uzyskałam certyfikat terapeuty integracji sensorycznej, uprawniający do prowadzenia diagnozy i terapii SI. Posiadam kwalifikacje do prowadzenia terapii ręki. Jestem Członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.

Dla mnie jako matki, pedagoga i terapeuty integracji sensorycznej ważne jest ciągłe dążenie do poprawy jakości funkcjonowania dzieci, tak by mogły one coraz lepiej i sprawniej radzić sobie z wyzwaniami dnia codziennego.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Szkolenie I stopnia w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej nt. Neurobiologiczne Podstawy Integracji Sensorycznej (Warszawa, PSTIS)
 • Planowanie, terapia i diagnoza w zakresie integracji sensorycznej II stopień (Warszawa, PSTIS)
 • Bilateralna Integracja wg programu SHEILA DOBIE (Warszawa, Andy Dalziell, The Movement and Learning Centre, K. Rychetsky)
 • Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansen IAS (Warszawa, K. Rychetsky, Kjeld Johansen)
 • Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz I, cz II (Warszawa, Swietłana Masgutowa)
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa 1 r. ż - 6 r. ż, (Wrocław, dr Marita Gehrke)
 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego – od niedosłuchów do centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego (Warszawa, K. Rychetskty)
 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego w aspekcie problemów szkolnych (Warszawa, K. Rychetskty)
 • Terapia Ręki (Warszawa, Z. Przyrowski)
 • Logopedia, terapia integracji sensorycznej (Warszawa, Bożena Odowska - Szlachcic)
 • Alternatywnie i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących (Łódź, Alina Smyczek)
 • Terapia integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem autystycznym (Warszawa, Z. Przyrowski )
 • Rozwijanie samodzielności dzieci z autyzmem – plany aktywności (Kraków, PSTB)
 • Terapia osób autystycznych (Kraków, PSTB)
 • Wczesna interwencja w autyzmie (Kraków, PSTB)

mgr Natalia Grudzień

NEUROLOGOPEDA

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. podczas wolontariatów i praktyk w krakowskich gabinetach neurologopedycznych, współpracowałam zarówno z placówkami oświatowymi (przedszkole integracyjne, szkoła podstawowa), jak również medycznymi (Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach).
W swojej codziennej praktyce, która obejmuje terapię dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami komunikacji językowej oraz osób dorosłych po udarach, przekonuje się, jak - wbrew pozorom – niewiele jest różnic między pacjentem w wieku przedszkolnym a pacjentem dorosłym, jak pozytywnie wpływa doświadczenie w pracy z dorosłym na dziecko i odwrotnie. Ciągle podnoszę swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach naukowych. W swojej pracy terapeutycznej wykorzystuje założenia Metody Krakowskiej

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Terapia PNF w dysfunkcjach wewnętrzno- i zewnętrzno-oralnych
 • Stymulacja rozwoju dziecka w wielu przedszkolnym i szkolnym Metodą Krakowską prof. Jagody Cieszyńskiej oraz Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania

mgr Magdalena Górniak – Grzyb

TERAPEUTA SI, TYFLOPEDAGOG, DOGOTERAPEUTA, OLIGOFRENOPEDAGOG

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Integracja sensoryczna (I, II stopień PSTIS)
 • Monachijska funkcjonalna diagnostyka rozwojowa
 • Diagnoza i terapia stymulacyjna metodą Carla Delacato
 • Umiejętności terapeutyczne w pracy z dzieckiem i rodziną
 • Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej
 • Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju
 • Kurs podstawowy dogoterapii
 • Dogoterapia w praktyce
 • Terapia ręki
 • Terapia poznawczo-behawioralna dla dzieci z autyzmem

mgr Karolina Krzysztofik

DOGOTERAPEUTA

Absolwentka Filologii Polskiej oraz Zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Ukończyłam dwustopniowy Kurs Trenerski w Ośrodku Szkoleniowym Pastel, dzięki któremu nabyłam wiedzę o wychowaniu i szkoleniu psa. W moim życiu Nala - szczeniak berneńskiego psa psterskiego, z którą w krakowskim Centrum Kynologicznym Canid ukończyłyśmy kurs "Szkolenie psa do pracy w dogoterapii". Od tego czasu Nala towarzyszy mi w mojej pracy.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe- diagnoza i terapia
 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce. Kurs 3-modułowy.
 • Praca z osobą przejawiającą trudne zachowania.
 • Rozwijanie samodzielności dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi.
 • Prowadzenie dokumentacji terapii behawioralnej.
 • Tworzenie środowiska terapeutycznego.
 • Rozwijanie komunikacji u osób z zaburzeniami rozwojowymi.
 • Rozwijanie umiejętności kluczowych dla funkcjonowania dziecka z zaburzeniami rozwojowymi w grupie rówieśniczej.

Mamy to szczęście, że praca jest naszą pasją.
Wiemy doskonale, że doświadczenie i wiedza przynosi efekty
a szczęście dziecka i radość w oczach rodziców są tego najwspanialszym dowodem.

Kontakt