Kontakt


Informacja

Informujemy, że kontakt telefoniczny jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
Wyjątek stanowią sytuację, w których Rodzic / Opiekun chce zgłosić opóźnione przybycie Dziecka na zajęcia odbywające się w tym samym dniu.
Nieobecności na zajęciach należy zgłaszać najpóźniej w dzień poprzedzający zajęcia do godziny 16.00.

SEKRETARIAT
505-801-317 kontakt@synergia-zawiercie.pl
 
 


Justyna Pietruszka
605-310-145 justyna@synergia-zawiercie.pl
Katarzyna Nowak
502-484-028 kasia@synergia-zawiercie.pl

Adres

Kontakt