Dogoterapia

Dogoterapia

jest metodą wykorzystująca psy w rehabilitacji osób niepełnosprawnych, chorych, samotnych czy niedostosowanych społecznie. Zajęcia dogoterapii świetnie również sprawdzają się w pracy rewalidacyjnej czy socjoterapeutycznej. Podczas zajęć wykonuje się wiele rodzajów ćwiczeń, zabaw które służą wszechstronnemu rozwojowi podopiecznego. Dogoterapia oddziałuje na sferę emocjonalną dzieci, pozwala na przełamanie bariery niepewności w kontakcie z czworonogiem, akceptowane obecności psa w otoczeniu, eliminuje u dzieci zachowania agresywne i autoagresywne. Dogoterapia świetnie wpływa na poprawę samooceny dziecka oraz rozwój empatii. Zajęcia z udziałem psa mają również na celu rozwijanie sfery umysłowej dziecka, wpływając na koncentrację uwagi, rozwój mowy i funkcji poznawczych, pobudzanie zmysłu wzroku, słuchu, dotyku i węchu. Osoby biorące udział w zajęciach uczą się określania związków przyczynowo-skutkowych, rozpoznawania kolorów i kształtów, różnic i podobieństw. Dzięki nawiązaniu i pogłębieniu kontaktu z psem dziecko czuje się pewniej we własnym środowisku, łatwiej nawiązuje kontakty społeczne, poprawia komunikację, zdobywa nowych przyjaciół. Różnego rodzaju zabawy wpływają na aktywność fizyczną podopiecznych.

Prowadzimy zajęcia indywidualne dogoterapii dla dzieci z różnym typem niepełnosprawności psychicznej i fizycznej:

  • Autyzm
  • mózgowe porażenie dziecięce
  • Zespół Downa
  • zaburzenia nastroju
  • zaburzenia lękowe
  • zaburzenia mowy, wzroku
  • wady postawy
  • niedowłady kończyn
  • trudności w szkole, w kontaktach z rówieśnikami

W zależności od stopnia niepełnosprawności, diagnozy czy zaleceń lekarskich zajęcia dostosowane są indywidualne do potrzeb każdego dziecka.

Kontakt