Oferta


Naszą ofertę kierujemy, przede wszystkim do rodziców i ich dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, które doświadczają trudności w codziennym funkcjonowaniu.

Swoją opieką otaczamy dzieci niepełnosprawne z: mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa, autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD, ADD, z niepełnosprawnością intelektualną i in.

Rozpoczęcie każdej terapii poprzedzone jest dokładną diagnozą!

W Centrum Edukacyjno – Terapeutycznym prowadzimy zajęcia z zakresu:
 • Integracji sensorycznej

  • Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej
  • Terapia SI
  • Konsultacje SI
 • Terapii ręki

  • "Sprytne rączki" - zajęcia profilaktyczne
  • Diagnoza
  • Terapia
 • Indywidualna stymulacja słuchu JIAS

  • Diagnoza zaburzeń słuchu
  • Terapia JIAS
  • Konsultacje JIAS
 • Fizjoterapii

  • Korekcja wad postawy – „ Rośnij zdrowo” zajęcia profilaktyczne
  • Rehabilitacja po urazach
  • Masaż leczniczy
 • Wspomagania i stymulowania rozwoju dziecka

  • Z problemami rozwojowymi
  • Zagrożonego niepełnosprawnością
 • I innych

  • Zajęcia otwarte
  • Zajęcia warsztatowe
  • Konsultacje
  • Szkolenia
Zajęcia prowadzimy zarówno w placówce jak i w domu klienta.

Specjalna oferta dla szkół i placówek przedszkolnych. Współpracujemy także z Poradniami oraz Organizacjami Pożytku Publicznego.
Zajęcia zorganizujemy na terenie Państwa placówki lub na specjalne życzenie, na terenie Centrum "Synergia".

Dziecko I Jego Potrzeby Są Najważniejsze


Serdecznie zapraszamy na terapie indywidualne oraz zajęcia grupowe.

Kontakt