Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Drodzy rodzice oferujemy Państwu:

BEZPŁATNE zajęcia w ramach WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

Jeśli niepokoi Państwa rozwój Waszego dziecka, jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, zapraszamy do Naszej Placówki. Możecie Państwo skorzystać z pomocy i wsparcia specjalistów. Uzyskacie Państwo poradę, a także jeśli zajdzie taka potrzeba- opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to bezpłatne wielospecjalistyczne, kompleksowe działania, których celem jest stymulacja rozwoju małego dziecka od chwili narodzin,/wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania, do momentu podjęcia nauki szkolnej. Zajęcia mają na celu stymulowanie rozwoju psychoruchowego i psychospołecznego dziecka.

Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może dotyczyć rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku, przetwarzania sensorycznego oraz wyrównywania istniejących deficytów oraz dysharmonii rozwojowych.


Terapia prowadzona jest indywidulanie, może być także prowadzona grupowo, w zależności od potrzeb dziecka.

Na zajęcia można zgłaszać także dzieci, które już posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydaną przez inną poradnię! Zajęcia te gwarantują dziecku i jego rodzinie bezpłatne, specjalistyczne wsparcie i stymulacje rozwoju na miarę jego możliwości.

W ramach bezpłatnych zajęć wczesnego wspomagania rozwoju proponujemy: terapię logopedyczną/neurologopedyczną, terapię integracji sensorycznej, hipoterapię, fizjoterapię oraz inne.

Jesteśmy jedyną Placówką w Zawierciu, która w swojej ofercie posiada integrację sensoryczną w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę, posiadającą specjalistyczne wykształcenie oraz doświadczenie w diagnozie i terapii małego dziecka. Dysponujemy specjalistycznym sprzętem oraz bogato wyposażonymi w pomoce terapeutyczno - dydaktyczne gabinetami. Specjalizujemy się w realizacji zajęć z zakresu wczesnej interwencji terapeutycznej, stale dążąc do rozwoju naszej placówki. Cenimy sobie profesjonalizm oraz indywidulane potrzeby każdego dziecka. Osoby, które współpracują z nami od lat, podkreślają, że w naszym Centrum szczególnie cenią sobie pasję, zaangażowanie oraz kameralną atmosferę.
Kontakt