Regulamin


 • Zakwalifikowanie dziecka na zajęcia terapeutyczne jest możliwe po wizycie konsultacyjnej w naszym Centrum u specjalisty, z którym rodzice wspólnie ustalają zakres pomocy, jaka będzie świadczona.
 • Rodzice są zobowiązani do przekazania terapeutom wszelkiej posiadanej wiedzy o stanie zdrowia dziecka, gdyż jest to niezbędne do zapewnienia mu bezpieczeństwa podczas prowadzonych zajęć.
 • Zajęcia terapeutyczne odbywają się w terminach ustalonych z terapeutą.
 • Rodzice nie ponoszą kosztów zajęć indywidualnych i grupowych, które nie odbyły się z powodu nieobecności terapeuty.
 • Każde opłacone wcześniej zajęcia zostaną odpracowane w innym terminie.
 • Zajęcia odbywają się w dni powszednie i w soboty.
 • Opiekunowie są proszeni o punktualne przyprowadzanie dzieci. W przypadku spóźnienia się dziecka, zajęcia nie będą przedłużone.
 • Dziecko powinno posiadać strój odpowiedni do rodzaju zajęć, w których uczestniczy oraz buty na zmianę. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za zabrudzenia i uszkodzenia ubrania, które mogą nastąpić podczas zajęć.
 • W trakcie terapii dziecko pozostaje pod opieką terapeuty prowadzącego zajęcia, natomiast podczas oczekiwania na wejście do sali, przerw w zajęciach oraz po zakończeniu zajęć, odpowiedzialność za nie ponoszą opiekunowie.
 • Terapeuta ma prawo poprosić opiekunów o opuszczenie sali lub przeciwnie - o towarzyszenie dziecku podczas zajęć, jeśli podnosi to efektywność terapii.
 • Terapeuta jest zobowiązany do przekazywania rodzicom okresowych informacji o przebiegu terapii, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 • Centrum Edukacyjno- Terapeutyczne "Synergia" świadczy odpłatnie usługi w zakresie terapii SI, rehabilitacji, terapii psychologicznej, logopedycznej i pedagogicznej.
 • Płatności za zajęcia można dokonywać przelewem na nr konta:

  96 1020 2498 0000 8902 0689 1560

  M. Nowak, K. Pietruszka Centrum Edukacyjno - Terapeutyczne "Synergia" Spółka Cywilna
  Ul. Wiśniowieckiego 24
  42-400 Zawiercie
  lub bezpośrednio u terapeuty.
 • Centrum przewiduje rabaty i zniżki szerzej opisane w zakładce Cennik
Kontakt